BİZ.

*İnsan: Düşünebilen ve eylemlerine anlam atfedebilen, özgür iradesi ve aklı ile diğer canlılardan ayrışan varlık. Hayatı ve varoluş amacını sorgulaması, kendini tanıması, saygı, sevgi ve iyi huyluluk kavramlarına aşina olması temenni edilir.

Sağ ve sol beynin birlikteliğinin sesiyiz.

Aklın ve duygunun çatışması. Kimi zamansa mükemmel uyumuyuz.

Hayatın içinden, insana dair bir takım meselelerle buradayız.