Okuma Kültürü

Türkiye Eğilimleri Araştırması 2020 raporuna göre, kitap okumayanların oranı yüzde 59.1’e ulaştı.

“Okumak, bir kültürdür.”

Kültür, insani bir eylemdir. Din, dil, gelenek, görenek gibi bir toplumu oluşturan maddi ve manevi değerler, insan yapıp etmelerinin tümü kültürü oluşturur.

Toplumun nasıl bir toplum olduğunu o toplumun kültürü üzerinden okuyabiliriz.

Peki, “Okuma Kültürü” nedir?

“Okuma Becerisi”, “Okuma Alışkanlığı” üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. Okuma kültürü ise son yıllarda çalışmalara konu edilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İngiltere’de 1992 yılında başlayan “BOOKSART” (Kitaba Başlangıç) projesi bu alanda dikkat çeker.

“Okuma kültürü, bir bireyin, bir toplumsal grubun okuma ile ilişkilerinin düzeyini ve niteliğini gösterir.” (Yılmaz, 2009)

Okuma eylemi süreklilik kazanmadığı takdirde toplumsal ve kültürel bir davranışa dönüşemez. Dolayısıyla bir toplumda okuryazar oranının yüksek olması, o toplumun bireylerinin okuma kültürünü edinmiş olduğu anlamına gelmez.

Okuma Kültürü Edinme Basamakları

  1. Temel Okuma Becerisi (Okuryazarlık)
  2. Okuma Alışkanlığı (Okumanın süreklilik kazanması)
  3. Eleştirel Okuma (Okunanın geçerliliğini sınama, süzgeçten geçirme, farklı kaynaklarla kıyaslama, sentez yapabilme becerisi)
  4. Okuma Kültürü

Okuma kültürünü edindirme sürecini etkileyen temel unsurlar:

AİLE ve OKUL ‘ dur.

Dolayısıyla ailede başlayan ve okulla, çevreyle devam eden sosyalizasyon sürecinde ebeveynlerin bilinçli olması, çocuklarının ilgi alanını keşfetmesi, okumayı keyifli bir eylem olarak tanıtması, akabinde öğretmenlerin de aynı şekilde okuma eylemini zorunlu bir görev olmaktan çıkartarak ceza modelini uygulamaması çocuğun okumayla kuracağı ilişki açısından oldukça önem arz eder.

Bununla beraber okumanın zihinsel, fiziksel ve psikolojik boyutlarının kavranması, okuma türlerinin tanınması, her mecraya uygun okuma becerilerinin geliştirilmesi ve okumayı teşvik edici pratik uygulamalar yapılması okuma kültürüne farkındalık geliştirmek açısından faydalı olacaktır.

Ufkunuzu açacak 3 kitap önerimiz sizinle 🙂 Keyifli Okumalar!

Instagram sayfamıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kitap önerisi: Mavi Küf yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.